Možná jste už zaregistrovali, že jsme spustili prodej naší nové doplňkové učebnice Improve Yourself: Průvodce samouka. Neskutečně nás těší váš obrovský zájem o naši novou knihu, která se od 23. dubna začne šířit Českou republikou stejně tak jako v letech 2016 a 2017 naše vlajková učebnice Improve Yourself: Student’s Book.

Když jsme si s Ondrou poprvé sedli a dali dohromady pár základních bodů, které jsme chtěli, aby nová učebnice splňovala, zjistili jsme, že vytvořit učebnici pro samouky je daleko těžší, než vytvořit tu pro středoškoláky. Dát dohromady něco tak svěžího, atraktivního, plného vtipu a optimismu, co by vám samoukům konečně pomohlo vyhrát boj s angličtinou, bylo skutečně těžké. Slavností představení se pomalu blíží a my si říkáme, že Průvodce samouka je absolutním vrcholem toho, co jsme dosud dokázali.

Při důkladném průzkumu v knihkupectvích a na internetu jsme zjistili, že žádná učebnice pro samouky svého uživatele nevede a nezajímá se o něj, pouze stroze konstatuje a zapomíná studenta motivovat k další práci. Zkrátka jsme v Česku nenašli jedinou učebnici pro samouky, která by o uživatele pečovala s takovou důkladností a starostlivostí tak, jako o vás bude pečovat náš nový Průvodce samouka. Doslova vás za ruku provedeme celou Improve Yourself.

Na úplném začátku jsme chtěli vytvořit jen krátkou uživatelskou brožuru, která by samoukům ukázala, jak pracovat s Improve Yourself: Student’s book. Práce na této brožuře se ale poněkud zvrhly — z plánovaných 30 stránek se stalo 50, týden před odevzdáním už to bylo 120, a nakonec jich šlo do tisku 152. Právě v ten okamžik jsme si uvědomili, že netvoříme žádnou prostou brožuru, ale plnohodnotnou učebnici pro samouky. Dali jsme do toho všechno. V tomto článku vám nastíníme, jaké inovace tato příručka přináší a v čem se od běžný učebnic pro samostudium liší.

V současné době naši Improve Yourself: Student’s Book využívá kromě 600 středoškoláků I více než 2000 samouků,o které se ale studentská učebnice sama postarat nedokáže, a tak si vzala napomoc právě novou Improve Yourself: Průvodce samouka. Společně toho dokáží ještě více! Původní myšlenkou tedy nebylo napsat novou učebnici a nutit uživatele ke koupi dalších a dalších dílů, ale právě poskytnout pomoc těmto dvěma tisícům nadšenců. Především chceme zdůraznit, že samouci potřebují ještě více aktivit, cvičení a motivačního obsahu než středoškoláci!

 

Jedna učebnice, pět kapitol a 152 stránek, které otřesou světem!

 

Kapitola první: Seznamte se s Improve Yourself 

 

První kapitola nové učebnice se věnuje zejména zasvěcení uživatele do prostředí učebnice Improve Yourself. Je to takové první oťukávání a seznámení se s prostředím, filozofií a koncepcí celé učebnice. Při našem sondování v knihkupectvích a na internetu jsme nikde nenašli učebnici, která by uživateli důkladně popsala to, z čeho se vlastně skládá. Z lekcí? Z kapitol? Kde je slovníček? Kde najdu klíč k úlohám?

Na nic z toho jsme odpověď nenašli, a tak vznikla první kapitola. Detailní, přehledné seznámení s Improve Yourself. Víte, jak docílíme toho, aby se uživatel v prostředí nové učebnice cítil pohodlně a sebejistě? Vysvětlíme mu, o co nám v učebnici jde, jak může plně využít všeho, co učebnice nabízí, a v čem se její koncepce odlišuje.

 

Kapitola druhá: Angličtina z pohodlí gauče

 

Co bychom to byli za autory učebnic, kdybychom neměli ponětí o tom, co zrovna letí. Věřte nám, tyhle věci sledujeme téměř každý den — moderní trendy ve výuce, zábavné aplikace pro studium angličtiny a různé weby, na kterých mnohdy hledáme inspiraci.

Název této kapitoly přesně vystihuje to, co nabízí. Stačí jen, abyste si vzali k ruce své mobilní zařízení, lehli si na gauč a probrouzdali všechen online dostupný obsah, který jsme si pro vás připravili. Můžete se tak trochu flákat, ale přitom se necháte unášet skvělou novou appkou, kterou si na naše doporučení (obsahující hodnocení a komentář) stáhnete a se kterou angličtinu potrénujete zábavnou nenáročnou formou.

To ale není všechno! V této kapitole se setkáte s osvědčenými radami ohledně procvičování všech čtyř jazykových dovedností — čtení, psaní, poslech a mluvení! Třešničkou na dortu jsou individuální motivační slovníčky, které jsme vytvořili jen pro vás. Konečně budete mít prostor přizpůsobený k zapisování nejen nových slov, ale také slovních spojení a frází. Samozřejmě jsme inovativní i v tomto směru, a tak jako třešničku na třešničce dortu přidáváme ještě čtyři zaškrtávací ikony, díky kterým se budete na zapisování slovní zásoby vyloženě těšit! Víc už ale neprozradíme. 🙂

 

Kapitola třetí: Individuální vzdělávací plán

 

Třetí kapitola přináší něco, co tu ještě nebylo — desetiměsíční individuální vzdělávací plán! Běžné učebnice obsahují desítky cvičení, která na sebe navazují tematicky, nebo obsahově. To je ale asi tak všechno…

Představte si, že máte učebnici, která vám dá pocit, jako by nad vámi stál učitel a říkal vám, co a jak máte dělat, a navíc vás ještě motivoval a povzbuzoval k tomu, abyste šli do sebe. Přesně to jsme pro vás vytvořili. Koncept jsme dovedli k dokonalosti i tím, že pokud si s něčím nebudete vědět rady, nabídne vám Průvodce QR kódy i URL odkazy, které vám látku vysvětlí podrobněji a přesměrují vás na rozšiřující materiály.

Dá se říci, že vás po celou dobu vaší cesty povedeme za ruku, budeme si s vámi povídat (opravdu!) a budeme vám radit. To vše jsme zkombinovali tak, aby vás naše učebnice bavila a abyste nikdy neměli pocit, že se úlohy a aktivity opakují, že jsou monotónní a jednotvárné. Neustále vás budeme držet ve střehu záludnými, ale zábavnými chytáky. 🙂

Učebnici jsme rozdělili na celkem 40 týdenních lekcí seskupených do čtyř velkých sekcí — STEPů (= kroků). Každý ze čtyř STEPů obsahuje 10 WEEKů (= týdenních lekcí), ve kterých vás čeká vše od gramatiky až po různorodé samostatné práce. STEPy jsou zakončeny závěrečnými testy, ve kterých si ověříte, zda probranou gramatiku ovládáte.

Jednu stránku této kapitoly jsme zasvětili celkové rekapitulaci vašeho pokroku při studiu a nazvali jsme ji Síň slávy a pokroku. Budete si moci zapisovat čeho jste dosáhli a co jste již stihli splnit. Motivace je při studiu ze všeho nejdůležitější a my věříme, že vás tyhle naše vychytávky motivovat budou! Ten, kdo náš desetiměsíční plán začne, si může být jistý, že ho i dokončí. 🙂

 

Kapitola čtvrtá: Bonusové materiály

 

Na začátku této kapitoly na vás vykouknou čtyři sady závěrečných testů, které jsme výše zmínili. Chceme, abyste věděli, jak na tom jste, a získali vnitřní jistotu. Součástí jsou samozřejmě i slovní vyhodnocení testů s krátkým komentářem.

Předposlední a zároveň nejdelší kapitola dále obsahuje více než 60 doplňujících a rozšiřujících cvičení. Ke každému WEEKu vzdělávacího plánu jsme přidali ještě bonusové cvičení speciálně přizpůsobené podmínkám samouků, kteří nesedí v lavici a musí se učit naprosto odlišným stylem. A na to my nezapomínáme!

Těšit se můžete i na podkapitoly zaměřující se na praktické využití angličtiny. Dovolenková angličtina zajistí, že až příště vyrazíte za hranice, budete anglické fráze mistrně sypat z rukávu. Nechybí ani část Business writing, díky které zaválíte nejen v práci. Naši trojku bonusových článku pak uzavírá disciplína nejtěžší — Překládání! Není totiž překlad jako překlad a i překládání vyžaduje trénink a malou instruktáž, která vás navede na tu správnou cestu.

 

Kapitola pátá: Klíč ke cvičením v učebnici Improve Yourself 

 

Poslední kapitola Průvodce samouka je spíše doplňkovou, nabízí vám klíč ke cvičením z Improve Yourself. Nemusíte se tak zdržovat jeho hledáním na našem webu, budete ho mít pořád při ruce. 🙂

 

Pár slov závěrem

 

Poslední tři měsíce pro nás byly opravdovou zkouškou toho, co vydržíme. Dovolíme si ale říci, že tato učebnice je doposud absolutní špičkou toho, co jsme v rámci našeho projektu první učebnice angličtiny dokázali :-). Máte se opravdu na co těšit. Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme s naší první učebnicí pomohli středoškolákům a že tentokrát pomůžeme i vám — samoukům a věčným bojovníkům s angličtinou.

Jakub Jan Fiala on EmailJakub Jan Fiala on FacebookJakub Jan Fiala on Linkedin
Jakub Jan Fiala
Student čtvrtého ročníku gymnázia a spoluautor učebnice angličtiny Improve Yourself. Ve volném čase se věnuje soukromému lektorování angličtiny, hře na klavír a jízdě na kole.