„Studenti septimy Jakub Jan Fiala a Ondřej Kočan zvítězili v celostátním kole SOČ s učebnicí anglického jazyka Improve Yourself. Na učebnici pracovali od loňského školního roku, učebnici stále vylepšovali a zdokonalovali , spolupracovali nejen s vyučujícími anglického jazyka, ale i s pedagogy pedagogických fakult, s redaktorem časopisu Bridge, a výsledek se dostavil. Učebnice obsahuje všechny základní dovednosti výuky jazyků tj. gramatiku, poslech, psaní i reálie. Je úplně jiná než všechny ostatní, od studentů pro studenty. Jakubovi i Ondrovi gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.”


Mgr. Eva Bylinová
Pedagog Gymnázia Kadaň

adminKS