„Učebnice Improve Yourself svým obsahem splňuje požadavky dané RVP pro přípravu ke společné části maturitní zkoušky. Autoři však šli ve svých snahách ještě dál, když spojili požadavky kladené pro úspěšné složení cambridgeské zkoušky First, stále známé jako FCE, a konverzační témata. Rovněž kladně hodnotím snahu autorů zpopularizovat studentům faktografická témata, která jsou mnohdy vnímána jako nutné zlo. Kapitola Improve Your Knowledge obsahuje řadu herních a interaktivních prvků a cvičení.”


Mgr. Martin Kadeřávek, MBA
HR Manager a lektor anglického jazyka

adminKS