„Učebnici Improve Yourself považuji za velmi zdařilý pokus o vytvoření učebnice anglického jazyka, kde autoři vidí učební materiál (jeho výběr, prezentaci i užití) očima věkové kategorie, pro kterou je určena. Probíraná látka je procvičována na široké řadě typů cvičení a aktivit. Aktivity obsažené v učebnici rozvíjejí samostatnost, soutěživost a kreativitu žáků. Grafická stránka učebnice je velmi zajímavá, odpovídá mentalitě současného mladého člověka, a tak činí tuto učebnici pro něj přitažlivou a zajímavou.” 


 

PhDr. Bohuslav Dvořák
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

adminKS